FORUM FOR DIALOGUE FOUNDATION
00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6
 
 
tel. +48 22 551 50 10
forum@dialog.org.pl
www.dialog.org.pl
 
 
BANK NAME:
PEKAO S.A. I o. Gliwice
 
SWIFT code:
PKOPPLPWGLI
 
Account Number:
23 1240 1343 1111 0000 2359 1097

© 2014 FORUM DIALOGU - All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone.